Wat is houtrot?

Problemen met houten onderdelen zoals kozijnen,deuren ,balken onstaan in de meeste gevallen door houtrot. In het vochtige Nederlandse klimaat onstaan gemakkelijk schimmels die het hout aantasten. De ene hout soort is daar gevoeliger voor dan het andere.

Hoe ontstaat houtrot?

Bij een houtvochtig gehalte van meer dan 20 % onstaan de problemen. Door bouwkundige gebreken of achterstallig onderhoud komt dit vocht in de constructie. Hier door worden de houten onderdelen langzaam maar zeker aangetast en onstaan problemen als lekkega en verzwakking van de bouwcontructies.

Waar moet u op letten?

Binnen:
•  Openstaande verbindingen binnen-/buitenwerk
          
 •  Losgelaten kitvoegen binnen-/buitenwerk
Buiten:
 •  Kaal wordende onderdorpels
          
 •  Scheuren in het hout
          
 •  Klemmende ramen en deuren
          
 •  Afpoederen van de verf
          
 •  Afbladderen van verf

Hoe kan houtrot aangepakt worden?  Vaak word er voor gekozen om de aangetaste delen te verwijderen en deze dan op te vullen. Echter alleen als de houtrot in het beginstadium is, kan dit een oplossing bieden. De ervaring leert echter dat de houtrot vaak eerder doorwoekert of al doorgewoekert is dan zichtbaar is. Bij twijfel is het dan altijd aan te bevelen om er een specialist bij te betrekken. Die kan nagaan hoe ver de houtrot doorgedrongen is.De specialist kan dan ook aangeven wat de beste oplossing is om het probleem te lijf te gaan.